images/fade/fade23.jpg

Kom online tijdens de Android koffie-uurtjes!

Dankzij alle online platforms zijn we ook in Coronatijd in de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Via het HCC Jitsi platform hebben we onze Android leden diverse leuke presentaties kunnen aanbieden, waar in grote getale gebruik van is gemaakt.

Ook in juni willen we jullie graag blijven ontmoeten. Daarvoor organiseren we twee maal een online koffie-uurtje. U heeft twee keer de mogelijkheid om deel te nemen, op 8 juni a.s. en op 22 juni a.s.. Beide keren starten we om 19.30 uur.

 

Spam waarschuwing.

Op dit moment hebben we te maken met grote aantallen spamberichten, die worden verspreid per SMS. Gebruikers van de app Berichten van Google kunnen een extra beveiliging inbouwen.
Hoe doe je dit?